Stokrotka Sp. z o.o.
ul. Projektowa 1
20-209 Lublin
tel: 81 746 07 25
fax:  81 746 09 38
e-mail: stokrotka@stokrotka.pl

Jeżeli masz jakieś uwagi do funkcjonowania naszych sklepów, napisz do nas: biuroobslugiklienta@stokrotka.pl

NIP 712-10-08-323
REGON 430452634
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 21-040 Świdnik,  ul. K. S. Wyszyńskiego 18 pod nr
KRS 0000016977
Kapitał zakładowy: 64 828 000, 00 zł.

Chcesz jako pierwszy wiedzieć o promocjach?
Wyślij


Oceń nową stronę

Wygląd graficzny serwisu:

Łatwość odnajdywania informacji:

Czytelność strony:

1. Czy znalazłeś wszystkie informacje, jakich poszukiwałeś??

2. Jak często odwiedzasz naszą stronę?