section divider

Aktualności

Stokrotka ważnym kierunkiem rozwoju Grupy Maxima

 

MAXIMA GRUPĖ, UAB, która prowadzi sieci sklepów Maxima w krajach bałtyckich, Stokrotka w Polsce, T-Market w Bułgarii, a także sklep internetowy Barbora, działający w krajach bałtyckich i Polsce, ogłasza skonsolidowany raport roczny za rok 2022 i prezentuje swoje wyniki finansowe. Stokrotka odnotowuje najwyższy wzrost przychodów w Grupie i pozostaje jednym z głównych kierunków rozwoju.

 

MAXIMA GRUPĖ nawet w niestabilnym otoczeniu gospodarczym roku 2022 utrzymała koncentrację na ekspansji i wykazała stabilność finansową. W porównaniu z rokiem 2021 przychody Grupy wzrosły o 14,9% do 5,15 mld euro. Najwyższy wzrost o 31,7% r/r w złotych (28,3% w euro) odnotowano w Polsce. W ubiegłym roku przychody Stokrotki wyniosły ponad 6,53 mld zł. Jednocześnie sprzedaż like for like w sklepach sieci wzrosła w tym okresie o 20,6%.

 

Stokrotka bardzo szybko się rozwija i kontynuuje plany w zakresie ekspansji. Przez ostatnie lata, niezależnie od czynników wpływających na naszą branżę, takich jak pandemia czy wojna w Ukrainie, konsekwentnie powiększaliśmy sieć o około 100 sklepów rocznie. Dzięki temu wzmacniamy pozycję na polskim rynku. W 2022 roku naszym celem było efektywne zarządzanie organizacją, pozwalające kontynuować dotychczasowe tempo rozwoju. Dzięki odpowiednim działaniom operacyjnym i dopasowaniu do bieżącej sytuacji zakończyliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami – mówi Arūnas Zimnickas, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Stokrotki.

 

W ubiegłym roku kontynuowano rozwój sieci wchodzących w skład Grupy. Polska pozostała jednym z głównych krajów ekspansji. W 2022 roku Stokrotka otworzyła 126 sklepów, kończąc rok z 916 placówkami. Stokrotka zwiększyła liczbę lokalizacji m.in. w wyniku finalizacji transakcji przejęcia lokalnej sieci sklepów, działającej w województwie mazowieckim. Ekspansji firmy towarzyszyły inwestycje w zakresie logistyki. W ubiegłym roku otwarto nowe centrum dystrybucyjne w Teresinie. Rozpoczęto również budowę kolejnego centrum dystrybucyjnego w Rzeszowie.

 

Inwestycje Stokrotki dotyczyły w znacznej mierze także formatów, zgodnie z którymi sieć chce rozwijać swoje sklepy. W 2022 roku dopasowano do nich 170 placówek. Dotyczyło to zarówno nowych lokalizacji, jak i tych poddawanych remodelingowi. Celem wprowadzanych zmian standaryzacyjnych, m.in. w zakresie asortymentu i wyglądu sklepów, jest zapewnienie klientom jak najlepszej cenowo i jakościowo oferty oraz bardzo dobrego doświadczenia zakupowego.

 

W zakresie asortymentu priorytetem na wszystkich rynkach działalności Grupy jest dostarczenie klientom produktów w przystępnych cenach. Dlatego MAXIMA GRUPĖ konsekwentnie zwiększa udział marek własnych w ofercie. W porównaniu do 2021 roku w 2022 całkowita sprzedaż marek własnych wzrosła o prawie 24%, a w Polsce aż 1,6-krotnie. Stokrotka w minionym roku inwestowała ponadto w rozwiązania zapewniające klientom możliwość tańszych zakupów. Sieć z sukcesem wprowadziła na rynek aplikację mobilną Nasza Stokrotka, z której na koniec 2022 roku korzystało ponad milion użytkowników.

 

Aby ograniczyć wpływ inflacji i wyższych cen energii elektrycznej członkowie Grupy dokonali przeglądu działań i zoptymalizowali procesy operacyjne. Dzięki temu, pomimo trwającej ekspansji, całkowite zużycie energii elektrycznej w Grupie zmniejszyło się o 4,2% w porównaniu z rokiem 2021. Kontynuacja instalacji oświetlenia LED oraz bardziej zrównoważone wykorzystanie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych pomogły w osiągnięciu tych oszczędności. Na koniec 2022 roku technologie LED były zainstalowane w 1 224 z 1 534 sklepów zarządzanych przez Grupę. W ramach zainicjowanych działań Stokrotka inwestowała również w technologie pozwalające na wykorzystywanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i instalowała na dachach sklepów własnych panele fotowoltaiczne.

 

W ubiegłym roku firmy zarządzane przez MAXIMA GRUPĖ koncentrowały się na zwiększaniu sprawności operacyjnej i zarządzaniu kosztami. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom oraz wzrostowi efektywności procesów biznesowych z powodzeniem dostosowaliśmy się do pojawiających się wyzwań i kontynuowaliśmy rozwój działalności. Wyniki skonsolidowane odzwierciedlają odporność Grupy i zdolność do działania w trudnych warunkach. To zasługa wysiłków międzynarodowego zespołu, działającego w ramach naszej kultury organizacyjnej. Ponadto w 2022 roku położono fundament pod długoterminowe zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy – mówi Agnė Voverė, prezes zarządu MAXIMA GRUPĖ.

 

MAXIMA GRUPĖ wyznaczyła cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i dąży do ich zatwierdzenia przez Science Based Targets initiative. Do 2030 roku Grupa planuje redukcję bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych (w ramach zakresu 1 i 2) o 42%. Postanowienia w tym zakresie dotyczą również dostawców i zakładają, że co najmniej 67% z nich (mierzonych pod względem emisji gazów cieplarnianych) również wyznaczy cele w zakresie redukcji emisji.

 

Firmy zarządzane przez MAXIMA GRUPĖ współpracują z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, wspierając wartościowe projekty i akcje. W 2022 roku członkowie Grupy przeznaczyli 7 mln euro na wsparcie Banków Żywności. Niemarnowanie żywności jest ważnym elementem społecznej odpowiedzialności Stokrotki, dlatego firma regularnie przekazuje żywność na rzecz organizacji pożytku publicznego. W 2022 roku sieć współpracowała w tym zakresie z Federacją Polskich Banków Żywności, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.

 

W ubiegłym roku pomoc została skierowana także do osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stokrotka współpracowała z wyspecjalizowanymi organizacjami pomocowymi, przekazując potrzebne wsparcie produktowe. W geście solidarności z Ukrainą sieć podjęła również decyzję o wycofaniu ze sprzedaży artykułów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego. Na koniec minionego roku firmy wchodzące w skład Grupy zatrudniały 933 osoby, które z powodu wojny opuściły Ukrainę.

 

Grupa konsekwentnie inwestuje w budowanie wartościowego i bezpiecznego środowiska pracy, którego ważnym elementem jest zadowolenie pracowników. MAXIMA GRUPĖ posiada system zapobiegania i zgłaszania przypadków korupcji oraz niewłaściwych zachowań w miejscu pracy. Firmy wchodzące w jej skład dążą ponadto do zapewnienia wzajemnego szacunku, różnorodności i równości. Na dzień 31 grudnia 2022 roku 47% stanowisk kierowniczych wyższego szczebla w Grupie zajmowały kobiety.

 

Szczegółowy raport z działalności MAXIMA GRUPĖ można znaleźć tutaj: CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2022


Powrót