Moja lokalizacja Pobieram...
Strona główna O nas Polityka Prywatności
section divider

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

O NAS

Administratorem danych jest Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08, REGON 430452634.

W sprawach przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: daneosobowe@stokrotka.pl lub danych kontaktowych Administratora.

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.stokrotka.pl. Dlatego pozyskujemy dane zapewniające sprawne i komfortowe korzystanie z naszego serwisu internetowego.

Jednym z kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności, osób, których dane przetwarzamy. Dbamy, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w ustawie o rachunkowości). Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Przetwarzając dane korzystamy z usług podmiotów przetwarzających, którymi są firmy zapewniające obsługę informatyczną (np. wsparcie techniczne, hostingowe, dostawcy systemów informatycznych, dostawcy systemu mailingowego), prawną, marketingową oraz dane mogą być udostępnione wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującego przesyłki. W przypadku osób korzystających z płatności elektronicznych lub kart płatniczych to informacje dotyczące transakcji będą wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności. Dane mogą być także udostępnione podmiotom lub organom administracji publicznej uprawnionym na pomocy przepisów prawa. Dostęp do danych mogą mieć także podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzanie twoich danych przysługują Ci prawa do:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • przenoszenia danych,
 • sprostowania danych i usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wycofania zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f., czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić wykorzystując dane kontaktowe wskazane na wstępie Polityki prywatności.

 

JAK MOŻESZ ZGŁOSIĆ CHĘĆ REALIZACJI SWOICH PRAW?

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa wyślij wiadomość na adres daneosobowe@stokrotka.pl lub przez zakładkę kontakt. Informacji udzielamy elektronicznie lub pocztą tradycyjną jeśli o to wystąpisz, informacji możemy też udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy twoją tożsamość.

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niebędących do identyfikacji danych (m.in. ich odszukania) lub zweryfikowania Twojej tożsamości (potwierdzenia, że jesteś osobą za którą się podajesz. W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z twoich żądaniem (m.in. prawidłowe udokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (między innymi potwierdzenie rozpatrzenia wniosku o realizację praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

 

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze, gdy podanie danych będzie dobrowolne ale niezbędne do określonych celów (np. kontaktu z nami, realizacji zamówień, sprzedaży produktów, obsługą konta użytkownika, otrzymywania informacji handlowych, lokalizacji sklepu, realizacji dobrowolnych funkcjonalności w aplikacji Nasza Stokrotka) poprosimy cię o tylko niezbędne informacje. Przy realizacji obowiązków prawnych podanie danych może być konieczne i niezbędne do wywiązania się z nas z obowiązku prawnego.

 

SKŁAD POCHODZĄ DANE?

Dane osobowe pozyskujemy co do zasady bezpośrednio od ciebie. Możliwe jest że dane będziemy pozyskiwać z innych źródeł na potrzeby weryfikacji podatkowej ze źródeł publicznie dostępnych na etapie zawierania i realizacji umowy.

 

CO OZNACZA PRZETWARZANIE W OPARCIU O ZGODĘ?

Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, to pamiętaj, że

 • zgoda jest zawsze dobrowolna,
 • zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej,
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • po wycofaniu zgody dane nie będą już wykorzystywane zostaną usunięte lub zanonimizowane, co jednak nie wyklucza przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do wykazania, że oświadczenie o wycofaniu zgody zostało zarejestrowane i zrealizowane, co jest uzasadnionym interesem administratora danych związanych z obroną przed roszczeniami oraz zademonstrowaniem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora) – maksymalnie przez okres przedawnienia tych roszczeń.

 

JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY

Administrator przetwarza wyłącznie dane zwykłe, w tym dane do kontaktu. Działanie strony nie jest związane z przetwarzaniem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO chyba że sam nam je podasz w kierowanej do nas informacjach/korespondencji.

 

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe przetwarzamy w celu budowania stałych relacji między nami (umożliwiając założenie konta w sklepie internetowym, przystąpienie do programu lojalnościowego, wysyłanie informacji handlowych, prowadzenia social mediów), realizacji umów kupna-sprzedaży w sklepie internetowym i aplikacji Nasza Stokrotka oraz w celu wywiązania się z ciążących na nas obowiązków - prawnych (np. rozliczenia pod względem finansowo-księgowym, obsługi reklamacji). Prowadząc działalność promocyjną staramy się dotrzeć do jak największego grona zainteresowanych, by zapewnić aktualne informacje o naszych produktach.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania i usprawniania strony. Okazjonalnie mogą być generowane statystyki na podstawie logów. ich podsumowanie nie zawiera informacji umożliwiających identyfikację osób.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane w formie umożliwiającej identyfikację, osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu pozbawiamy dane cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby albo je usuwamy. Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (czas przechowywania dokumentów finansowo-księgowych), realizacji umowy (np. zakupy, posiadanie konta), a także uzyskanych zgód (np. działalność marketingowa/handlowa. Jeśli założysz u nas konto użytkownika dane będziemy przechowywać do czasu usunięcia konta i rozliczenia go. Jeśli kupiłeś nasze produkty bez względu na posiadanie konta dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń. Działalność promocyjna będzie realizowana do czasu aż wycofasz swoją zgodę lub wyrazisz sprzeciw.

 

GROMADZIMY DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ:

 • podczas zakładania konta do sklepu www i konta w aplikacji Nasza Stokrotka
 • gdy podajesz nam dane podczas zapisywania się do naszego newslettera żebyśmy mogli wysyłać nasze informacje o aktualnościach, informacjach handlowych, planach na przyszłość, sukcesach, promocjach, konkursach i loteriach
 • dane związane z rozliczeniem i dostarczeniem zakupionych produktów,
 • gdy inicjujesz kontakt - będziemy przetwarzać dane w zależności od wybranej formy komunikacji (formularz kontaktowy, rejestrowana rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail) podane podczas inicjowania kontaktu jak i zebrane w trakcie przygotowania odpowiedzi i zabezpieczenia przed roszczeniami,
 • gdy zechcesz dokonać przelewu Płatków lub znaczków w aplikacji Nasza Stokrotka - będziemy przetwarzali dobrowolnie udostępnione przez Ciebie kontakty z Twojego telefonu,
 • o Twojej lokalizacji, gdy zechcesz wyszukać nasz sklep w pobliżu lub skorzystać z podpowiedzi dojazdu,
 • w celu zgłoszenia/rozpatrzenia reklamacji
 • identyfikacji klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora

 

CELE REALIZOWANE NA FANPAGACH (NASZYCH KANAŁACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH)

 • zarządzanie kontami mediów społecznościowych
 • techniczna administracja kont (tworzenie, publikacje, analizy)
 • interakcje (publiczne lub prywatne wiadomości) z subskrybentami mediów społecznościowych i innych użytkowników
 • statystyki

 

Zebrane dane będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Przetwarzanie może dotyczyć danych widocznych w social mediach (m.in. imię, nazwisko, awatar, nazwa konta, wiadomości, publikacje, wiadomości wymieniane, wiadomości podane do publicznej wiadomości, informacje dotyczące korzystania w ramach jego ogólnych ustawień oraz dane dotyczące korzystania z platformy do tworzenia statystyk i analiz.

Dane posiadamy od użytkowników mediów społecznościowych lub właścicieli tych narzędzi. Informacje pochodzące z plików cookies lub podobnych technologii są udostępniane wyłącznie w formie zagregowanej (anonimowej) a nie zindywidualizowanej. Dlatego tylko serwisy mogą technicznie odpowiedzieć na twoje żądanie dotyczące wykorzystywania plików cookies. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje w tym zakresie. Aby korzystanie ze spersonalizowanych informacji, funkcji społecznościowych lub internetowych usług reagowanie, użytkownikiem sieci społecznościowej. Dostęp do danych pomiędzy użytkownikami regulują zasady danego portalu społecznościowego. Przekazywanie poza UE: informacje niezbędne do opracowania statystyk mogą być przetwarzane poza Unią Europejską, zgodnie z polityką zarządzaną przez danych portal społecznościowy. Czas to istnienie danego konta.

 

Informacje automatycznie odnotowywane przez system informatyczny w celu dostosowania do preferencji użytkownika.

Zgodnie z przyjętą praktyką w większości serwisów internetowych, przechowywane są zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adres URL. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. nasza strona odnotowuje takie pliki cookies, o których piszemy poniżej.

 

ZASTOSOWANIE COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNIK DO PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Używamy na stronie plików cookies. Są to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze/tablecie/ telefonie, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez ciebie stronach. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania  na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

 

W jakim celu używamy cookies:

Funkcjonalne: Są to pliki cookie i podobne metody, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (np. do wyświetlania naszej strony internetowej/funkcji, z których chcesz skorzystać , do zapamiętania twojej rejestracji w obszarze logowania, do wypełnienia koszyka z zakupami podczas zakupów online, itp.).

Marketingowe: Umożliwiają nam wyświetlanie treści reklamowych, które są dla Ciebie odpowiednie, w oparciu o analizę twojego schematu użytkowania. W tym kontekście schemat użytkowania możemy również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).

Statystyczne: Te technologie umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług w celu dostosowania ich do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy, na przykład, określić, w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników.

 

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies:

W każdym momencie mas możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach twojej przeglądarki: kasować pliki typu cookies, zablokować większości lub ostawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Ustawienia mogą wpłynąć na działanie strony.

 

Poniżej znajduje się ścieżka ustawień najpopularniejszych przeglądarek do zmiany ustawień plików cookies:

 

 • Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję

 

Kontrola wieku - W przypadku sprzedaży produktów podlegających ograniczeniom wiekowym, np. alkoholu sprzedawca uprawniony jest do żądania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy, stosownie do art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Karta Dużej Rodziny - Sprzedawca ma prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość, stosownie do Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Faktury - Jeżeli dla celów udokumentowania sprzedaży wystawiana jest faktura zgodnie z  przepisami podatkowymi. Jeżeli zażyczysz sobie umieszczenia na fakturze innych swoich danych będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. O ile jest to przewidziane w odrębnych przepisach odbiorami danych mogą być uprawnione do tego organy. Dane będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach podatkowych.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności