section divider

Aktualności

Stokrotka regularnie przekazuje żywność na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Obecnie sieć współpracuje m.in.: z Federacją Banków Żywności, Caritasem oraz Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie.

Opłata za zmarnowaną żywność w roku 2020 wynosiła 155 921, 68 zł.


Powrót