section divider

Aktualności

Zapraszamy do udziału w badaniu interesariuszy!

 

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu lepsze zrozumienie wpływu działalności Grupy Maxima, w tym Stokrotki, na rozwój gospodarczy, integrację społeczną i środowisko naturalne.

Aktualizując i udoskonalając nasze kierunki i cele w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności, pragniemy wziąć pod uwagę Państwa oczekiwania i rady. Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami:

https://forms.office.com/e/Ha9E4MZnP3

 

Mamy nadzieję, że te cenne informacje pomogą nam lepiej zidentyfikować obszary, w ramach których możemy wywrzeć znaczący pozytywny wpływ. Dane zebrane podczas badania zostaną wykorzystane do dopracowania priorytetów strategii zrównoważonego prowadzenia biznesu.

Ankieta jest anonimowa.

Dziękujemy!


Powrót